Skip to main content

Rehabilitační pomůcky v domácnosti paraplegika 1.

Návodná cvičení s využitím základních rehabilitačních pomůcek finančně dostupných pro každého para i tetraplegika, použitelné pro domácí rehabilitaci. Cvičení s využitím pružných tahů, s využitím míčů, s využitím labilní plochy, s malým i velkým rehabilitačním válcem, kompenzační cvičení na žíněnce.

CZEPA, z.s.