Skip to main content

Polohování v domácím prostředí

Polohování je zásadní prevencí vzniku dekubitů, lze k němu užívat různé pomůcky a techniky. Seznamte se s ukázkami polohování vleže na zádech, semisupinační polohou na boku či „sklápěčkou“ vsedě na vozíku.

CZEPA, z.s.