Skip to main content

Kůže – přítel nebo rizikový faktor

Cílem edukačního filmu je upozornit na nejrůznější příčiny vzniku dekubitů a poskytnout informace o preventivních opatřeních. Film je určen jak samotným klientům – vozíčkářům a jejich blízkým, tak pracovníkům pečovatelských a sociálních služeb.

CZEPA, z.s.