Skip to main content

Komunikace v krizové situaci

Zásady komunikace v krizové situaci mezi občany se zdravotním postižením a seniory a pracovníky ve zdravotnictví, pečovatelských službách a rodinnými příslušníky.

CZEPA, z.s.