Štítek: Tetraplegik

Přídavné pohony Klaxon

Proč doplnit mechanický vozík o pohon? Mnohaletý pohon invalidního vozíku pouze pomocí vlastních sil vozíčkáře je často příčinou bolesti ramen. Lidé na vozíku tak mají často pocit, že všechna tíže spočívá na jejich ramenou. Což je výstižná metafora,...

Pokračovat ve čtení

Šlachové transfery

Šlachové transfery poskytují náhradní motorickou funkci ochrnutým svalům. Přenos šlachy aktivního svalu na sval ochrnutý může tetraplegikovi zlepšit aktivní funkci celé horní končetiny, a tím zlepšit úroveň jeho soběstačnosti. Předpokladem úspěchu...

Pokračovat ve čtení

Komunikační dovednosti

Komunikace je sdílení a předávání informací mezi lidmi a má formu verbální – mluvená řeč, a formu neverbální – gestikulace, postoj těla, výraz tváře (mimika), pohledy očí, tělesný kontakt, zvuk a tón hlasu. Pro každého z nás je běžné si s někým povídat,...

Pokračovat ve čtení

Funkční ruka tetraplegika

Horní končetiny u tetraplegiků zaznamenávají vždy určitý funkční deficit v závislosti na výšce a rozsahu míšní léze. Avšak v průběhu jednotlivých období po vzniku poškození míchy se může rozsah motorické, senzitivní a vegetativní léze komplikovat...

Pokračovat ve čtení

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.