Jay J3 cushion

Sedací polštář na invalidní vozík. Antidekubitní ochrana pro aktivní uživatele. Komplexní řešení všech požadavků bez kompromisů.

Orientační cena: 12 275 Kč
Hrazeno zdravotní pojišťovnou: ANO částečně
Kód zdravotní pojišťovny: 13/0140242
Zobrazit v obchodě

Kategorie:

Popis

Vlastnosti:

  • Pěnová vrstvená základna s uzavřenou buněčnou strukturou a technologií ​» OptiwellTM, novým antropometricky navrženým prostorem pro pánev (PLA) a možností individuálního tvarování
  • ​Dvě různé výšky sedu
  • ​Technologie OptiwellTM
  • Výběr mezi hydrokoloidní nebo nafukovací vložkou PLA
  • ​Možnost mikroklimatického nebo inkontinenčního potahu; součástí potahu je komfortní vrstva
  • Možnosti úprav

Klinické použití:

  • ​Klient s vysokým (standard J3) až extrémním (J3 DC) rizikem vzniku dekubitů, který zároveň může vyžadovat silnou posturální podporu, popřípadě kompenzaci asymetrie sedu
  • ​Výrazný požadavek na kompenzaci asymetrického držení těla, s požadavkem na řešení pravolevé, popřípadě předozadní nestability
  • ​Klient nemusí být schopný samostatného přesunu hmotnosti