Jay J2

Sedací polštář na invalidní vozík. Stabilita a ochrana proti kožním defektům a dekubitům.

Orientační cena: 12 062 Kč
Hrazeno zdravotní pojišťovnou: ANO částečně
Kód zdravotní pojišťovny: 13/0011447
Zobrazit v obchodě

Kategorie:

Popis

Vlastnosti výrobku:

  • Pevná základna, anatomický tvar, podpora stehenních kostí a trochanterů
  • Vrstvená základna s uzavřenou buněčnou strukturou dovolující individuální úpravy a výřezy podle požadavků klienta na kompenzaci sedu
  • „Fluid Tripad“ tříkomorová hydrokoloidní vložka zajišťuje rovnoměrné rozmístění hydrokoloidního obsahu, pro zajištění optimální redistribuce tlaku pod sedací kostí
  • Široká škála posturálních, opěrných doplňků
  • Standardní prodyšný, popřípadě alternativní inkontinenční potah

Klinické použití:

  • Klient s vysokým rizikem vzniku dekubitů a kožních defektů
  • Navrženo pro klienty se symetrickým držením těla, kteří zároveň můžou vyžadovat silnou posturální podporu, popřípadě kompenzaci pravolevé asymetrie sedu
  • Klienti se sníženou schopností přesunu hmotnosti mají obvykle omezenou stabilitu trupu a nejsou schopni samostatného přesunu.