Žena po poškození míchy

,

Úrazy míchy se u žen vyskytují mnohem méně často, uvádí se cca v poměru 1:7 vůči mužům.

Jelikož je menstruace řízena hormonálně, je její průběh zachován. Pouze ihned po poškození míchy může být na nějaký čas přerušena, většinou se zpět objeví do tří měsíců. U žen tetraplegiček je možno uvažovat o umělém navození zástavy menstruace z důvodu neschopnosti samostatné soběstačnosti.

Každá žena po poranění míchy je schopná sexuálního styku. Před samotným stykem je nutno provést hygienu pohlavních orgánů, kterou paraplegičky zvládají samy, tetraplegičky většinou potřebují pomoc (ošetřovatelky, pečovatelky, partnera apod.).

Erotogenní zóny jsou v oblasti, kde je zachována citlivost – ušní lalůčky, šíje, prsa, prsní bradavky, záda, atp.

Pokud nedostatečně funguje poševní zvlhčení, je třeba použít lubrikační prostředky, aby nedošlo k traumatům v oblasti pohlavních orgánů.
Ztrátu citlivost je vhodné doplnit představami a pocity z minulosti, kdy byla citlivost zachována.

Orgasmus je pociťován jinak, než před poškozením míchy, obvykle je vnímán jako teplo v podbřišku.

Zdroj:
ŠRÁMKOVÁ Taťána. Poranění míchy pohledem sexuologa. Praha: Svaz paraplegiků, 1998. ISBN 80-239-1454-5. Dostupné také ZDE

Více se dozvíte:
KŘÍŽ Jiří. Poranění míchy: příčiny, důsledky, organizace péče. Praha: Galén, 2019. ISBN 9788074924248.

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.