Vyprazdňování stolice

K vyprazdňování stolice je potřeba zaběhlý systém. Někteří klienti potřebují na stolici každý den. Většina klientů chodí na stolici obden. Bez ohledu na to, jestli chodí denně nebo obden, měl by pravidelně chodit ve stejnou denní dobu. Může to trvat několik dnů i týdnů, než se klient naučí ovládat stolici. Je třeba přitom jíst zdravou stravu a denně vypít 3 litry tekutin.

Jít na stolici je nejlépe před mytím. Někomu se zdá mytí být pohodlnější ráno, někomu odpoledne nebo večer. Někdo bude potřebovat slabé projímadlo podávané 12 hodin před stolicí. Projímadlo pomáhá stolici lépe procházet střevy, také pomůže stolici změkčit a ulehčí její odchod.

Vyprazdňování stolice při spastickém střevu

U spastického střeva je vhodná aplikace čípků. Typ čípku by měl určit lékař. Čípky se obvykle vkládají na lůžku a může trvat i 30 minut, než začnou působit.

Klient aplikaci čípku většinou necítí. Ten se musí vkládat opatrně a správně. Pokud je to možné, předtím, než čípek začne pracovat, se klient posadí na mísu. V době sezení na míse by měl odlehčovat tlak každých 10 minut. Pokud není schopen sedět na toaletě, pak se musí položit na levý bok.
Těsně před stolicí může pomoci masírování análního otvoru, pomůže to relaxovat konečník a ulehčí odchod stolice.

Vyprazdňování stolice při ochablém střevu

Stolici je někdy potřeba odstranit prsty, protože ochablé střevo nemá schopnost se stáhnout a vyprázdnit se. Stolice se vyprazdňuje buď při náklonu dopředu, kdy ruka vede ke konečníku mezi nohama nebo při náklonu na stranu, kdy ruka dosáhne na konečník ze strany.
Na toaletě se nesmí sedět příliš dlouho, aby déletrvající tlak nezpůsobit dekubity. Celý proces by měl trvat kolem 30 minut.

Zdroj:
FALTÝNKOVÁ, Zdeňka, Jiří KŘÍŽ a Alena KÁBRTOVÁ. Cesta k nezávislosti po poškození míchy. Praha: Svaz paraplegiků, 2004, s. 19 – 22. Dostupné také ZDE

Více se dozvíte:
FALTÝNKOVÁ, Zdeňka. Desatero moudrého vozíčkáře: průvodce pro klienty s poškozením míchy. Praha: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, 2012, s. 6. ISBN 978-80-260-5097-1. Dostupné také ZDE

FALTÝNKOVÁ, Zdeňka. Vše okolo tetraplegie. Praha: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, 2012, s. 15 – 16. ISBN 978-80-260-5098-8. Dostupné také ZDE

KŘÍŽ, Jiří. Poranění míchy: příčiny, důsledky, organizace péče. Praha: Galén, [2019]. ISBN 978-80-7492-424-8.

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.