Vyprazdňování moče

Rozhodujícím faktorem pro způsob drenáže močového měchýře je urodynamické vyšetření, které určí aktuální řešení nejméně zatěžující močové cesty.

Způsoby vyprazdňování močového měchýře jsou:

  • cévkování – samostatné či asistované zavádění cévky do měchýře v pravidelných intervalech
  • reflexní močení – reflexní sevření močového měchýře vyvolané opakovaným poklepem na podbřišek, tento způsob je využíván minimálně kvůli častým infekcím
  • epicystostomie – odvádění moče cévkou zavedenou přes břišní stěnu přímo do měchýře u dráždivého měchýře využívá se velmi dráždivého močového měchýře
  • kondomový urinál – odvod moče přes kondom hadičkou do sběrného sáčku u mužů
  • vložné pleny – nejsou vhodné jako trvalé řešení, vedou k opruzeninám
  • vesikostomie – vývod z močového měchýře na povrch podbřišku a jeho vyprazdňování zavedením cévky
  • implantace Finetech – Brindleyho neurostimulátoru

Pro intermitentní cévkování jsou nejvýhodnější potahované cévky, důležité je dodržovat hygienická opatření, cévkovat se v pravidelných intervalech a mít cévky stále s sebou, při epicystostomii je třeba pravidelně vypouštět a měnit sběrný sáček, ošetřovat stomii a alespoň jednou týdně cévku proplachovat. Je nezbytné dostatečně a pravidelně pít, moč i funkci měchýře pravidelně kontrolovat urologem.

Zdroj:
FALTÝNKOVÁ, Zdeňka. Desatero moudrého vozíčkáře: průvodce pro klienty s poškozením míchy. Praha: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, 2012, s. 6. ISBN 978-80-260-5097-1. Dostupné také ZDE

Více se dozvíte:
FALTÝNKOVÁ, Zdeňka. Vše okolo tetraplegie. Praha: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, 2012, s. 31. ISBN 978-80-260-5098-8. Dostupné také ZDE

FALTÝNKOVÁ, Zdeňka, Jiří KŘÍŽ a Alena KÁBRTOVÁ. Cesta k nezávislosti po poškození míchy. Praha: Svaz paraplegiků, 2004, s. 14 – 18. Dostupné také ZDE

KŘÍŽ, Jiří. Poranění míchy: příčiny, důsledky, organizace péče. Praha: Galén, [2019]. ISBN 978-80-7492-424-8.

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.