Vegetativní kolapsy

U tetraplegiků dochází vlivem poškození vegetativních nervů (sympatikus a parasympatikus) ke zvýšení průsvitu cév a k nedostatečné cirkulaci krve v ochrnutých částech těla. Mluvíme o ortostatické hypotenzi. Proto také systolický tlak tetraplegiků je nižší (90- 100 mmHg). Tetraplegik má pocity závrati nebo slabosti, které jsou běžné při posazování nebo při vertikalizaci do stoje po dlouhém ležení na lůžku. Pocity závrati a slabosti se mohou vracet i několik dnů za sebou při každém posazení nebo postavení. U někoho mohou přetrvávat i několik měsíců až rok. Proto je třeba před vlastním posazením do vozíku sedávat v polosedu na lůžku a postupně v sedu s nohama z lůžka po dobu jednoho až dvou týdnů 2x až 3x denně. Tyto nepříjemné stavy lze částečně ovlivnit léky a používáním kompresních punčoch. Když má pacient závrať či pocity na omdlení na vozíku, je třeba jej rychle naklonit na vozíku dozadu, někomu vyhovuje se spíše předklonit.

Zdroj:
FALTÝNKOVÁ Zdeňka. Vše okolo tetraplegie. Praha: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, 2012, s. 16. ISBN 978-80-260-5098-8. Dostupné také ZDE

Více se dozvíte:
KŘÍŽ Jiří. Poranění míchy: příčiny, důsledky, organizace péče. Praha: Galén, 2019. ISBN 9788074924248.

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.