Tetraplegie

,

Podle výšky poškozeného míšního segmentu a následné poruchy funkce trupových svalů a aktivního pohybu končetin (podle zachované inervace klíčových svalů, které provádějí pohyb v určitém kloubu horní končetiny) lze rozdělit tetraplegii do 4 stupňů.

Z funkčního hlediska a popisu potřeb péče a pomůcek, přidáváme k vysoké tetraplegii (výška poškození C4) i klienty s pentaplegií, kteří mají poškozenou míchu nad C4 a mají ochrnutou bránici. Tito lidé potřebují částečnou či trvalou umělou plicní ventilaci a tudíž další pomůcku – plicní ventilátor. Dosažený stupeň stability při sedu a využívání zachované funkce horních končetin je rozhodujícím faktorem k osvojení dovedností pro svou soběstačnost a další činnosti s minimalizací potřebné asistence. Jakého stupně stability tetraplegik dosáhne a jak se naučí využívat své ruce, to závisí kromě výšky poškozeného segmentu na mnoha dalších faktorech, jako jsou přidružená poranění, věk, fyzická konstituce, individuální schopnost učit se novým dovednostem a motivace. Při nácviku stability při sezení s nohama na lůžku či z lůžka je důležitá vůle, aktuální psychické naladění klienta a dobrá spolupráce s terapeutem.

Stupně / skupiny tetraplegií

Stupeň 1 (C1 – C3, C4, C4/5)

 • klient není schopen sedět bez opory zad, obvykle potřebuje stabilizovat trup anatomicky tvarovanou opěrkou zad
 • asistent musí během různých úkonů poskytovat stálou oporu
 • klient může mít zachovaný aktivní pohyb ramen k uším, avšak minimálně funkčně využitelný

Stupeň 2 (C5, C5/6)

 • klient je schopen sedět opřený o natažené a zevně rotované paže s uzamčenými loketními klouby
 • není schopen zvednout ani jednu paži a udržet rovnováhu
 • při samostatném sezení musí být stále na blízku asistent a dát v případě ztráty stability ihned záchranu
 • klient má zachovanou aktivní hybnost ramenního kloubu a funkční ohnutí lokte – klíčovým svalem je m. biceps brachii – může mít malou sílu při zvedání zápěstí
 • klient může vycvičit pasivní funkční úchop prostřednictvím ortéz a kompenzačních pomůcek

Stupeň 3 (C6, C6/7)

 • klient je schopen jednu paži zvednout do úrovně ramen, dělat pomalé pohyby při stálém vyrovnávání rovnováhy
 • při nácviku musí být nablízku asistent a dávat záchranu
 • klient má plnou aktivní hybnost ramenních kloubů, plnou sílu ohýbačů lokte (m. biceps brachii), plnou sílu zvedačů zápěstí – klíčovým svalem je m. extenzor carpi radialis – a může mít slabou sílu natahovače lokte (m. triceps brachii)
 • klient může vycvičit aktivní funkční úchop – tetraplegickou funkční ruku

Stupeň 4 (C7, C7/8)

 • klient je schopen sedět i bez opory paží
 • je schopen zvednout jednu paži nad hlavu a pohybovat s ní, druhou se opírá o podložku
 • je schopen se vsedě předklonit a pomocí natahovače lokte se opět narovnat – klíčovým svalem je m. triceps brachii
 • při nácviku různých aktivit vsedě je zpočátku potřeba přítomnost asistenta
 • klient má plnou hybnost loketního kloubu, zápěstí a může mít zachovanou různou kvalitu úchopové funkce ruky (jemnou motoriku)

Zdroj:
FALTÝNKOVÁ Zdeňka. Vše okolo tetraplegie. Praha: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, 2012, s. 9 – 12. ISBN 978-80-260-5098-8. Dostupné také ZDE

Více se dozvíte:
KŘÍŽ Jiří. Poranění míchy: příčiny, důsledky, organizace péče. Praha: Galén, 2019. ISBN 9788074924248.

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.