Střevo

Po poranění míchy dochází k poruše inervace střeva a zpočátku je důsledkem hromadění stolice ve střevě a zácpa. Proto se používají tzv. vysoké nálevy 500 – 1500 ml 37° C teplé vody k vyprazdňování stolice. Po odeznění míšního šoku nastupuje reflexní aktivita střeva, začíná se s rehabilitací střevní činnosti a s pravidelnými intervaly vyprazdňování. K podpoře peristaltiky se používají bisacodylové čípky, kterými se dosáhne k vyprázdnění tzv. ampuly, ale ne celého střeva. Většímu vyprázdnění lze dopomoci stimulací konečníku krouživými pohyby prsty (za použití vyšetřovací rukavice).

Vozíčkář nemusí cítit potřebu na stolici. Musí se naučit náhradnímu pravidelnému preventivnímu způsobu vyprazdňování, aby předešel nepředvídaným nehodám. Pokud se novému způsobu nenaučí, může mít neustále potíže se samovolným odchodem stolice z přeplnění střeva s následnými opruzeninami. Poškození míchy může způsobit zácpu.

U člověka s poškozením míchy se může vyvinout jedna z následujících funkčních poruch – neurogenní střevní dysfunkce:

  • Spastický typ střevní poruchy – reflexní střevo – vzniká poškozením míchy nad sakrálními segmenty, kdy je zachováno spojení mezi míchou a střevem, ale nelze vůlí uvolnit zevní svěrač. U spastických střev nejsou poškozené nervy mezi střevem a míchou, ale je poškozená inervace do mozku. Proto mozek není schopen určit, kdy se potřebují střeva vyprázdnit. Tento typ střeva může mít tendenci k zácpě. Reflexní činnosti míchy lze využít pro rehabilitaci defekace. K vyvolání defekace je potřeba zevních podnětů jako jsou obvykle bisacodylové čípky nebo miniklysma (chemická stimulace) a podráždění svěrače prsty pro jeho uvolnění (mechanická stimulace). Cílem je měkká formovaná stolice, intervaly vyprazdňování je nutné dodržovat – nejdéle 1x za 3 dny ve stejnou denní dobu.
  • Areflexní typ střevní poruchy – chabé střevo – vzniká poškozením míchy v úrovni sakrálních segmentů S2 – S4 a pod nimi, kdy chybí míšní peristaltický reflex a průchod stolice je velmi pomalý. Stolice je vysoušena, jsou sklony k zácpě a je riziko inkontinence kvůli hypotonickému zevnímu svěrači. Proto je nutné dolní část střeva (ampulu) často a pravidelně vyprazdňovat vytlačením či manuálním vybavením stolice, pokud nevyjde spontánně. Cílem je tužší formovaná stolice, vyprazdňování 1x až 2x denně.

Zdroj:
FALTÝNKOVÁ, Zdeňka. Vše okolo tetraplegie. Praha: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, 2012, s. 15 – 16. ISBN 978-80-260-5098-8. Dostupné také ZDE

Více se dozvíte:
KŘÍŽ, Jiří. Poranění míchy: příčiny, důsledky, organizace péče. Praha: Galén, [2019]. ISBN 978-80-7492-424-8.

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.