Spinální jednotky

Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

Spinální jednotka je oddělení zaměřené na zajištění komplexní léčebné, rehabilitační a ošetřovatelské péče o pacienty s míšní lézí. Ta vzniká nejčastěji v důsledku úrazu, akutní poškození míchy však může nastat i na podkladě cévního, nádorového, zánětlivého, demyelinizačního nebo jiného onemocnění. Spinální jednotka je určena pro pacienty v subakutním i chronickém stadiu míšní léze.

V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
část pro dospělé (modrá budova), uzel C, -1. patro

Primář:
doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.
tel.: +420 224 439 207
e-mail: jiri.kriz@fnmotol.cz

Vrchní sestra:
Mgr. Hana Jirků
tel.: +420 224 439 208
e-mail: hana.jirku@fnmotol.cz
webové stránky

Spinální jednotka Brno

SJ je vysoce specializované oddělení pro péči o spinální pacienty, tj. pacienty s úrazovým či neúrazovým poškozením míchy a odpovídajícím neurologickým deficitem.

Jihlavská 20, Brno, 625 00
Bohunice, pavilon L, patro: 5. a 8. NP

Objednání pacientů tel.: 532 232 765
Objednání je možné 7:30-9:00 hod.a 13:30-15:00 hod.
Vyšetřování pacientů: 9:00-15:00 hod.
e-mail: ortop@fnbrno.cz
webové stránky

Spinální jednotka Liberec

Komplexní léčba poškození míchy úrazem nebo nemocí, kvalitní lůžkové vybavení a důsledná prevence proleženin, odborná fyzioterapie a rehabilitace po úrazech páteře a míchy, využití jógy, ergoterapie a specializovaného psychologa.

Husova 357/10, Liberec, 460 63

tel.: +420 485 311 111
e-mail: nemlib@nemlib.cz
webové stránky

Spinální jednotka Ostrava

Zajištění péče o pacienty s postižením míchy v akutní a subakutní fázi a léčba pozdních komplikací u těchto pacientů. Spinální jednotka v sobě zahrnuje léčbu operační, pooperační, která je často spojena s léčbou komplikací – patří sem zejména respirační obtíže, poruchy metabolismu, prevence vzniku proleženin a další.

Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790/5, Ostrava-Poruba, 708 52
Budova L, Lůžkový monoblok, 4. patro

tel.: 597 375 407, 597 375 412
webové stránky

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.