Šlachové transfery

, ,

Šlachové transfery poskytují náhradní motorickou funkci ochrnutým svalům. Přenos šlachy aktivního svalu na sval ochrnutý může tetraplegikovi zlepšit aktivní funkci celé horní končetiny, a tím zlepšit úroveň jeho soběstačnosti. Předpokladem úspěchu je především motivace tetraplegika, pečlivé vyšetření, výběr typu transferu a především dlouhodobá následná rehabilitace. Šlachové transfery se provádí u tetraplegiků skupin 2,3,4, kteří mají dostatečně silné aktivní svaly pro přenos šlachy, aby nebyla ohrožena žádná z dosažených funkcí.

Nejčastějšími výkony této chirurgické rehabilitace jsou:

  • přenos šlach funkčních svalů silných 4 až 5 st. dle svalového testu na úpony svalů nefunkčních (př. šlacha zadní části déltového svalu na úpon tricepsu),
  • přenos šlach nefunkčních svalů a jejich ukotvení na kost, čímž je vytvořen mechanický tah (př. šlacha ohýbače prstů na kost předloktí)
  • drobné zásahy pro korekci polohy v kloubech.

Nejčastějšími typy šlachových transferů jsou:

  • přenos šlachy zadní části déltového svalu do šlachy tricepsu – obnovení funkce natažení lokte u tetraplegiků skupin 2 a 3,
  • přenos šlachy pomocného ohýbače lokte (m. brachioradiális) na zvedač zápěstí (m. extenzor carpí radiális) – obnovení funkce zvedání zápěstí a tím možnost náhradního funkčního úchopu.

Šlachové transfery se tetraplegikům doporučují až více než jeden rok po vzniku poškození míchy a to těm, kteří dosáhli maximální úrovně soběstačnosti a nedochází již k žádnému podstatnému zlepšení hybnosti a jsou psychicky stabilizováni. Výsledkem chirurgických zákroků je vlastně snížení úrovně míšní léze a z funkčního hlediska na tom mohou být s dosažením úrovně soběstačnosti podobně tetraplegici s lézí C5/6 – C7.

Zdroj:
FALTÝNKOVÁ Zdeňka. Vše okolo tetraplegie. Praha: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, 2012, s. 26 – 27. ISBN 978-80-260-5098-8. Dostupné také ZDE

Více se dozvíte:
KŘÍŽ Jiří. Poranění míchy: příčiny, důsledky, organizace péče. Praha: Galén, 2019. ISBN 9788074924248.

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.