Sexuální pomůcky v domácnosti vozíčkáře

Člověk, který se vlivem poškození míchy dostane na vozík, je stejně plnohodnotným sexuálním partnerem, jako kdokoli jiný. Aby mohl uspokojovat svoje základní potřeby, tedy i potřebu sexuální, je dobré, aby si svoji domácnost dovybavil také některými sexuálními pomůckami anebo využil pomůcky, které mají základní funkci jinou.

Pomůcky, které souvisí se sexualitou lze rozdělit do několika skupin:

  • pomůcky pro masturbaci a stimulaci
  • pomůcky pro kompenzaci polohy
  • pomůcky pro kompenzaci pohybu
  • pomůcky pro kompenzaci ztracených či poškozených sexuálních funkcí

Pomůcky pro masturbaci a stimulaci

Jelikož člověk po poškození míchy velmi často ztrácí citlivost na některých místech těla, je s touto změnou nebo ztrátou citlivosti spojen i „přesun“ erotogenních zón. Ty se velmi často přemístí na oblast krku, klíčních kostí, ušních lalůčků, bradavek a je potřeba tyto oblasti najít a stimulovat.

Pomůcky pro masturbaci u ženy mohou být následující:

Pomůcky pro masturbaci u muže mohou být následující:

  • masturbátory různých druhů, velikostí a povrchů
  • vibrostimulátor (při použití vibrostimulátoru je nutno myslet na riziko autonomní dysreflexie a proto je doporučeno vibrostimulátor nejprve vyzkoušet pod dozorem lékaře)

Pomůcky pro kompenzaci polohy

Kvůli ztrátě hybnosti některých částí těla jednoho z parterů je vhodné hledat různé sexuální polohy, aby se partnerský sex nestal stereotypním. Mnoho osob po poškození míchy si myslí, že kvůli ztrátě hybnosti mohou provádět maximálně jednu až dvě polohy, avšak díky pomůckám kompenzujícím polohu lze možností nalézt mnohem více.

Pomůcky pro kompenzaci pohybu

I když člověk ztratí hybnost části těla, pohyb při sexu se dá kompenzovat například následujícími pomůckami:

Pomůcky pro kompenzaci ztracených nebo poškozených sexuálních funkcí

U velkého procenta osob po poškození míchy dochází ke ztrátě nebo poškození sexuálních funkcí – u mužů k poruchám erekce, u žen k nedostatečné přirozené lubrikaci pochvy. Pokud u muže nedochází k erekci anebo je tato erekce nekvalitní, je nutné navštívit lékaře, který navrhne vhodnou terapii.

Pro kompenzaci ztracených nebo poškozených sexuálních funkcí jsou tedy primárně určeny tyto pomůcky:

  • medikamenty pro podporu erekce
  • lubrikační gel pro ženy
  • vakuová pumpa
  • připínací penis

Důležitá opatření před samotným sexem

Zdravý člověk většinou sex plánovat nemusí, avšak člověk po poškození míchy by měl myslet alespoň na pár základních opatření, které jsou potřeba pro bezpečný a kvalitní sexuální akt.

Místo, kde k sexu dojde, by mělo být opatřeno nejlépe antidekubitní podložkou – dekubou z důvodu prevence poškození kůže vozíčkáře. Kvůli možným nehodám v souvislosti s vyprazdňování je také vhodné použít inkontinenční podložku. Před samotným sexuálním aktem je nutné se vycévkovat, vyprázdnit stolici a nemít plný žaludek. Naplněnost žaludku může také ovlivnit účinky léků na podporu erekce, a proto je nutné se řídit podle instrukcí lékaře, lékárníka nebo podle informací na příbalovém letáku. Nemělo by se také zapomenout na zafixování katetru a vypuštění sběrného sáčku u všech druhů stomií.

Pokud se vozíčkář rozhodne mít sex přímo na vozíku, nesmí zapomenout, že každý vozík má určitou nosnost, která by se neměla překračovat. Na tuto skutečnost by se mělo myslet už při výběru samotného vozíku.

Pokud máte jakékoli dotazy z oblasti sexuality, obraťte se na naší ergoterapeutku Bc. Romanu Bližňákovou, e-mail: bliznakova@pcfenix.cz

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.