Respirační techniky

Míra postižení respiračních funkcí u spinálních pacientů je závislá na neurologické úrovni míšní léze a na jejím rozsahu. Dechovými komplikacemi jsou nejvíce ohroženi lidé s kompletní míšní lézí v oblasti krční a horní hrudní páteře.

U našich klientů po poranění míchy se vždy objevují změny v mechanice dýchání. S ohledem na výšku a rozsah míšní léze bývá přítomné oslabení hlavních a pomocných dýchacích svalů, což je příčinou respirační nedostatečnosti, snížení vitální kapacity plic, ukládání hlenu v plicích a jeho obtížné vykašlávání.

Hlavním cílem respirační fyzioterapie u pacientů po poškození míchy je hygiena dýchacích cest, zvýšení síly nádechových a výdechových svalů, zlepšení vykašlávání hlenu, zvýšení rozvoje hrudníku a tím zlepšení dechových parametrů. V rámci respirační fyzioterapie se využívají různé techniky:

  • Pasivní techniky: polohová drenáž, ošetření měkkých tkání, kontaktní dýchání.
  • Aktivní techniky: autogenní drenáž, aktivní cyklus dechových technik, aktivace dýchání pomocí Vojtovy metody, dechová gymnastika.

Dále se při respirační fyzioterapii využívají různé pomůcky jako Treshold IMT, Treshold PEP pro trénink dýchacích svalů. Pracují s nádechem/výdechem proti odporu, kdy velikost odporu je individuálně nastavitelná a efektivita cvičení s těmito přístroji závisí na dálce trvání, frekvenci a opakování tréninku. Jejich největší výhodou je jednoduché používání v domácím prostředí.

Zmíněné techniky respirační fyzioterapie se navzájem doplňují a je možné je kombinovat.

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.