Přiznání invalidity a nutnost ukončit pracovní neschopnost

Přiznání invalidity a invalidního důchodu velmi často předchází déle trvající (několikaměsíční, případně i roční) pracovní neschopnost. Stále na „neschopence“ je nezřídka žadatel o invalidní důchod i v době, kdy posudkový lékař rozhodne o přiznání invalidity. Na naše sociální poradenství se pak obracejí s otázkou: „Doktor mi prý musí neschopenku ukončit, já ale ještě pracovat nezvládnu. Co můžu v této situaci dělat?“
Je pravdou, že česká legislativa neumožňuje současně pobírat nemocenskou a invalidní důchod pro tu samou příčinu (tzv. na stejnou diagnózu). Pokud je tedy invalidita přiznána ze stejného důvodu, jako je i přetrvávající pracovní neschopnost s vypláceným nemocenským, je lékař povinen tuto neschopenku ukončit. Není však nezbytné ukončovat ji ihned po přiznání invalidity, lhůta je do 30 dnů ode dne následujícího po datu přiznání invalidity – např. invalidita je přiznána dne 24. 8. 2020, pracovní neschopnost tak musí být ukončena do 20. 9. 2020.

Pokud zdravotní stav pacienta ještě neumožňuje návrat do zaměstnání, může lékař ihned vystavit navazující neschopenku. V případě, že příčinou pracovní neschopnosti jsou jiné zdravotní důvody, než pro které byla přiznána invalidita, a pokud ještě neskončila tzv. podpůrčí doba, může být pacientovi i nadále vyplácena nemocenská.

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.