Pravidelná pohybová aktivita

Všichni víme, jak je pohyb důležitý pro udržení dobrého zdraví, fyzické kondice, pro pocity svěžesti i dobré nálady. Člověk s důsledky poškození míchy, kterými jsou především pohyb prostřednictvím jízdy na vozíku, špatná stabilita těla, spasticita, fyzicky i časově náročnější zvládání běžných úkonů soběstačnosti, přesunů a další možné problémy, může mít spíše nechuť k další pohybové aktivitě. To vede k začarovanému kruhu, kdy se bez pravidelného pohybu (může jím být i tréninková jízda na vozíku) sníží množství aktivní svalové hmoty a fyzická kondice, zvýší se množství tukové tkáně, mnohdy celková hmotnost a postupně se objeví zdravotní potíže. Vozíčkář tráví vsedě většinu dne a zapojuje do aktivní činnosti paže a jen určité svaly trupu, kdy některé svaly jsou přetěžované a jiné naopak oslabené, některé více či méně spastické. Důsledkem této nerovnováhy jsou zkrácené svaly, deformity páteře (skolióza, kyfóza), špatné postavení v kloubech končetin, bolestivé stavy a jiné potíže, které mohou vést až ke zhoršení soběstačnosti a psychiky.

Při základní rehabilitaci v rehabilitačním ústavu se každý para i tetraplegik seznámí s řadou rehabilitačních cvičebních pomůcek (míče, válce, pružné tahy) i přístrojů (MOTOmed) včetně pomůcek pro sport vozíčkářů (handbike, monoski, sportovní vozíky, posilovací stroje) a řadu z nich může účelně využívat při domácím kompenzačním, kondičním, protahovacím i posilovacím cvičení a sportovním tréninku. Cvičební program musí být sestaven kompetentním fyzioterapeutem, znalým problematikou spinálních pacientů.

Základní rady

  • je třeba myslet na to, že fyzická aktivita pomáhá zlepšit dechové funkce, lépe se vyprazdňovat, pozitivně ovlivňuje spasticitu, zlepšuje cirkulaci krve a předchází vzniku otoků
  • je nezbytné, aby měl vozíčkář dobře vybraný a nastavený vozík, aby byly horní končetiny správně zapojovány do pohánění kol vozíku a jízda byla efektivní
  • je důležité věnovat se cvičebnímu programu pravidelně aspoň 5x týdně po dobu cca 45 min, aby se cvičení stalo každodenní součástí režimových opatření včetně relaxace a polohování
  • je vhodné jedenkrát za rok absolvovat 2 – 3 týdenní ambulantní či pobytovou formu rehabilitace (RÚ, Centrum Paraple, o.p.s., ParaCENTRUM Fenix a další rehabilitační ambulance)
  • je důležité vyzkoušet různé druhy sportu a sportovních pomůcek a ověřit si, který sport nejvíce osloví (sportovní kurzy v Centru Paraple, o.p.s.)
  • je třeba se věnovat sportu pravidelně, zlepší se vytrvalost, stabilita těla, pohybová koordinace, získají se nové dovednosti a také přátelé
  • je možné si zvolit jako formu pohybové aktivity posilovnu (existují různé posilovací stroje pro vozíčkáře), kde cvičební program musí sestavit a pravidelně kontrolovat edukovaný trenér/ fyzioterapeut
  • je velmi účelné využívat pro fyzickou aktivitu vodní prostředí a jeho pozitivní účinky na lidský organismus ve formě cvičení – aquaterapii – či plavání

Zdroj:
FALTÝNKOVÁ Zdeňka. Desatero moudrého vozíčkáře: průvodce pro klienty s poškozením míchy. Praha: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, 2012, s. 9. ISBN 978-80-260-5097-1. Dostupné také ZDE

Více se dozvíte:
KŘÍŽ Jiří. Poranění míchy: příčiny, důsledky, organizace péče. Praha: Galén, 2019. ISBN 9788074924248.

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.