Posudek o invaliditě s platností na dobu určitou

O tom, který stupeň invalidity člověku náleží, rozhoduje posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Ten kromě poklesu pracovní schopnosti do posudku uvádí také informaci o době platnosti posudku – na omezenou dobu (např. 1 rok, 2 roky, 5 let apod.), nebo sdělení, že s ohledem na povahu zdravotního stavu nepovažuje přezkum za nezbytný a posudek má tedy trvalou platnost. Zda Vás v případě posudku na dobu určitou pozve ČSSZ k přezkumu zdravotního stavu, nebo nikoliv, záleží podle výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) na tom, jestli Vám je vyplácen invalidní důchod, nebo zda Vám na něj nevznikl nárok z důvodu nesplnění podmínky potřebné doby účasti na sociálním pojištění.

V případě, že Vám invalidní důchod přiznán a vyplácen je, hlídá si platnost posudku ČSSZ. Tato instituce tedy v době blížícího se konce platnosti posudku sama iniciuje přezkum Vašeho zdravotního stavu. V případě, že dojde k výraznější změně Vašeho zdravotního stavu v průběhu platnosti posudku, můžete samozřejmě o přezkum požádat sami – více jsme se této oblasti věnovali v dřívějším článku.

Pokud Vám však invalidní důchod nebyl přiznán z důvodu nesplnění podmínky potřebné doby účasti na sociálním pojištění, je nezbytné, abyste si dobu platnosti posudku hlídali sami a v době blížícího se konce platnosti posudku sami požádali o nové posouzení zdravotního stavu. Přezkum zdravotního stavu může iniciovat případně také úřad práce, pro který je informace o invaliditě důležitá zejména z důvodu využívání různých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (např. se jedná o příspěvky na zaměstnávání osob se zdravotním postižením apod.).

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.