Porucha funkce ztopoření – erektilní dysfunkce

Existují dva druhy podnětů – psychogenní a reflexní, které iniciují vznik reakcí, jejichž výsledkem je ztopoření (erekce).

Psychogenní podněty

  • Všechny druhy stimulů, které vnímá svými smysly (např. zrak – přitažlivá žena, čich – vůně ženy, aromalampy, sluch – hlas ženy, hudba, hmat – dotek ženy, chuť – polibek), erotické představy.
  • Vedou k emoci sexuálního vzrušení a jsou vyhodnoceny v mozku. Impulzy z mozku probíhají k penisu přes thorakolumbální centrum a také sakrální míšní centrum. Psychogenní thorakolumbální centrum je v úrovni Th 12 – L1. Pokud není tato oblast míchy porušena, jde vzruch z míšního centra prostřednictvím nervových drah až do topořivých těles.
  • Psychogenní erekce funguje pouze u mužů, kteří mají míchu porušenou pod úrovní Th12-L1.

Reflexní podněty

  • Reflexní dráždění pohlavního údu např. rukou nebo ústy – reflexní erekce.
  • Nervové vzruchy jsou z penisu cestou nervových drah (n. pudendus) do sakrálního míšního centra v oblasti křížových segmentů míchy S2 – S4. Odtud prostřednictvím vegetativních nervových drah (parasympatikus) a kavernózních nervů jde impuls do topořivých těles, kde se uvolní neurotransmitery, které spouští klíčový děj erekce – uvolnění hladké svaloviny penisu.

Hlavní úlohu v řízení erektilní funkce hraje sakrální centrum.

Čím výše je transverzální míšní léze nad segmentem Th12, tím je šance na zachování reflexní erekce větší (tzn. lepší prognózu mají muži s poraněním míchy v krční a horní hrudní oblasti).

Při nízkých lézích míchy až 70% postižených trpí erektilní dysfunkcí.

Při nekompletní míšní lézi je šance na zachování erektilní schopnosti asi u 90% postižených.

U velké řady pacientů nebývá problém dosáhnout, ale udržet reflexní ztopoření. Stimulace musí neustále pokračovat, aby erekce neochabla. Ne vždy se ale tato soustavná stimulace daří praktikovat (např. při změně dráždění, při změně poloh nebo při zavedení penisu do pochvy) a proto může dojít ke ztrátě erekce.

Pokud jsou muži po úraze míchy schopni dosáhnout kvalitní koitální erekce, ztrácejí tuto schopnost o několik let dříve, než jejich vrstevníci. Sexuální apetit nebývá změněn, avšak frekvence pohlavních styků bývá v průměru nižší (příčinou jsou zejména častější zdravotní komplikace – urologické včetně nevyřešených problémů s inkontinencí, dekubity, častější infekce horních cest dýchacích a mnohdy i náročnější příprava k sexuálnímu styku oproti zdravým mužům).

Řešení erektilní dysfunkce

I když je schopnost erekce zachována, je časté, že erekce není tak kvalitní, aby se dala využít k zasunutí penisu do pochvy a realizaci uspokojivého sexuálního styku.

V případě zachování reflexního centra je v první linii řešení podáváním tablet. Tablety se užijí jednorázově před stykem. Tabletová léčba funguje u 60-80% mužů s míšní lézí.

Pokud tabletová léčba nefunguje, nabízí se léčba Prostaglandinem E1, který se aplikuje do ústí močové trubice na žaludu. Zhruba za dvacet minut od aplikace nastává ztopoření.

Léčba tabletami a Prostaglandinem E1 se dá kombinovat.

Pokud ani jedna z předešlých možností (nebo jejich kombinace) není dostatečně účinná, další možností je injekční aplikace Prostaglandinu E1 přímo do topořivých těles. Před samostatnou aplikací v domácím prostředí je třeba absolvovat několik sezení u odborníka (urologa nebo androloga), kde bude zjištěna vhodná dávka Prostaglandinu E1, naučí se správnou techniku aplikace injekcí, jak připravit látku a jak správně likvidovat zdravotnický materiál.

Pokud ani injekční léčba není dostatečná, nabízí se možnost implantace penilní protézy.

Zdroj:
ŠRÁMKOVÁ Taťána. Poranění míchy pohledem sexuologa. Praha: Svaz paraplegiků, 1998. ISBN 80-239-1454-5. Dostupné také ZDE

Více se dozvíte:
KŘÍŽ Jiří. Poranění míchy: příčiny, důsledky, organizace péče. Praha: Galén, 2019. ISBN 9788074924248.

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.