Odborná literatura, publikace, články

,

On-line publikace

Cesta k nezávislosti po poškození míchy. FALTÝNKOVÁ Zdeňka, Jiří KŘÍŽ a Alena KÁBRTOVÁ. Praha: Svaz paraplegiků, 2004. Dostupné také ZDE

Desatero moudrého vozíčkáře: průvodce pro klienty s poškozením míchy. FALTÝNKOVÁ Zdeňka. Praha: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, 2012. ISBN 978-80-260-5097-1. Dostupné také ZDE

Léčba a rehabilitace pacientů s míšní lézí. FALTÝNKOVÁ Zdeňka a Jiří KŘÍŽ. Praha: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, 2012. Dostupné také ZDE

Vše okolo tetraplegie. FALTÝNKOVÁ Zdeňka. Praha: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, 2012. ISBN 978-80-260-5098-8. Dostupné také ZDE

Jak na to doma. FALTÝNKOVÁ Zdeňka. Praha: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, 2012. ISBN 978-80-260-5102-2. Dostupné také ZDE

Co je dobré vědět… když chceš správně sedět. FALTÝNKOVÁ Zdeňka. Praha: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, 2015. Dostupné také ZDE

Cvičení na doma: Tetraplegie. Praha: Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LK UK a FN v Motole, 2014. Dostupné také ZDE

Průvodce správného výběru vozíku. FALTÝNKOVÁ Zdeňka. Praha: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, 2013. Dostupné také ZDE

Poranění míchy pohledem sexuologa. ŠRÁMKOVÁ Taťána. Praha: Svaz paraplegiků, 1998. ISBN 80-239-1454-5. Dostupné také ZDE

Paraplegie, tetraplegie. FALTÝNKOVÁ Zdeňka. Praha: Svaz paraplegiků, 1997. Dostupné také ZDE

Paraplegie, tetraplegie, mezinárodní semináře. Praha: Svaz paraplegiků, 1997. Dostupné také ZDE

Bydlení bez bariér. Brno: Liga vozíčkářů, 2011. Dostupné také ZDE

Zatížení v odlehčení. Praha: Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, 2019. Dostupné také ZDE

I o dýchání je třeba pečovat. Praha: Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, 2016. Dostupné také ZDE

O setkávání a podpoře na Spinální jednotce. Praha: Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN v Motole, 2014. Dostupné také ZDE

Doporučené postupy

Doporučené postupy pro zachování funkce horní končetiny u tetraplegiků. FALTÝNKOVÁ Zdeňka. Svaz paraplegiků s podporou MZ ČR 2006. Dostupné také ZDE

Doporučené postupy pro ošetřovatelskou péči o pacienty po poškození míchy. Hana JIRKŮ a Alena KYRIÁNOVÁ. Svaz paraplegiků s podporou MZ ČR 2006. Dostupné také ZDE

Doporučené postupy pro práci psychologa v centrech pro léčení pacientů s poškozením míchy. KÁBRTOVÁ Alena. Svaz paraplegiků s podporou MZ ČR 2005. Dostupné také ZDE

Doporučené postupy pro urologickou péči o pacienty po poškození míchy. Jan KRHUT, Jan DOLEŽEL a Roman ZACHOVAL. Svaz paraplegiků s podporou MZ ČR 2006. Dostupné také ZDE

Doporučené postupy pro klasifikaci a léčbu bolesti u pacientů po poškození míchy. Jiří KŘÍŽ a Jiří KOZÁK. Svaz paraplegiků s podporou MZ ČR 2006. Dostupné také ZDE

Doporučené postupy pro řešení autonomní dysreflexie u pacientů po poškození míchy. Jiří KŘÍŽ. Svaz paraplegiků s podporou MZ ČR 2005. Dostupné také ZDE

Doporučené postupy pro péči o trávicí ústrojí u pacientů po poškození míchy. Marie KULAKOVSKÁ. Svaz paraplegiků s podporou MZ ČR 2006. Dostupné také ZDE

Doporučené postupy pro prevenci a ošetřování dekubitů u pacientů po poškození míchy. Michael MRŮZEK, Hana JIRKŮ a Jiří KŘÍŽ. Svaz paraplegiků s podporou MZ ČR 2005. Dostupné také ZDE

Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu neurogenních heterotopických osifikací u pacientů po poškození míchy. Jan PAZOUR. Svaz paraplegiků s podporou MZ ČR 2005. Dostupné také ZDE

Doporučené postupy péče v akutní fázi po poškození míchy. Peter WENDSCHE a Jiří KŘÍŽ. Svaz paraplegiků s podporou MZ ČR 2005. Dostupné také ZDE

Knihy

Poranění míchy: příčiny, důsledky, organizace péče. Jiří KŘÍŽ. Praha: Galén, 2019. ISBN 9788074924248.

Kapitoly v zahraničních monografiích

Chapter 5: Health systems strengthening. Bodine C, Chen Y, Chhabra H, Donovan W, D’Andrea Grepe J, Jessup N, Kiekens C, Kim S, Kriz J, Li J, Li L, Lukersmith S, Marshall R, Office A, Purves S, Qu H, Vogel L, Per von Groote M, Waring W, Webel J, Weerts E. In: Bickenbach J. et al. (eds.) International Perspectives on Spinal Cord Injuries. World Health Organization 2013: 93-120. ISBN 978-92-4-156466-3. Dostupné také ZDE

Spinal cord injury. Jiří KŘÍŽ In: Kolář P et al. (eds). Clinical rehabilitation. Rehabilitation Prague School. 2013:384-389. ISBN 978-80-905438-0-5

Spinal cord syndromology. Jiří KŘÍŽ a V. HYŠPERSKÁ. In: Kolář P et al. (eds). Clinical rehabilitation. Rehabilitation Prague School. 2013: 85-86. ISBN 978-80-905438-0-5

Kapitoly v českých monografiích

Nemoci míchy. Jiří KŘÍŽ In: Tomek A. et al. (eds.) Neurointenzivní péče – praktická příručka. Praha: Mladá fronta, Edice postgraduální medicíny 2012: 403-420. ISBN 978-80-204-2659-8

Míšní léze. Jiří KŘÍŽ In: Vacek J, Jandová D (eds.) Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. 1st ed. , Praha, Raabe. 2012: B4/1-24. ISSN 1805-0417

Poškození míchy. Jiří KŘÍŽ In: Kolář P et al. (eds). Rehabilitace v klinické praxi. 1st ed., Praha, Galén. 2010: 352-356. ISBN 978-80-7262-657-1

Míšní syndromologie. Jiří KŘÍŽ a V. HYŠPERSKÁ In: Kolář P et al. (eds). Rehabilitace v klinické praxi. 1st ed., Praha, Galén. 2010: 80-81. ISBN 978-80-7262-657-1

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.