Nácvik autokatetrizace (cévkování) u tetraplegiků

,

Pro tetraplegiky skupin 3 a 4 je nelehké, avšak zásadní naučit se samostatně cévkovat, i když jsou zpočátku skeptičtí kvůli velkému pohybovému omezení horních končetin. Autokatetrizace znamená jak pro tetraplegika, tak pro jeho blízké přiblížení se běžnému rodinnému životu. Nebýt závislý každé tři hodiny na asistenci druhé osoby osvobodí tetraplegika od setrvávání v domácím prostředí a umožní mu dojíždět do zaměstnání, za sportem či kulturou.

Nácvik začíná již během pobytu na spinální jednotce. Pro některé tetraplegiky je to však příliš brzy a pokračují s nácvikem v rehabilitačním ústavu nebo např. po vyndání epicystostomie na spinální jednotce. Někteří se tyto dovednosti učí i v Centru Paraple. Vlastní nácvik autokatetrizace je v kompetenci především ergoterapeuta, který má k dispozici různé kompenzační pomůcky.

Předpokladem úspěchu je dobrý funkční potenciál horních končetin tetraplegika, motivace k osamostatnění a samozřejmě volně průchodná močová trubice. Potřeba jsou upravené kalhoty s dlouhým zipem až do rozkroku nebo s volnou gumou v pase u mužů pokud nejsou schopni se svléknout. Ženy tetraplegičky mají situaci těžší, obvykle potřebují přesun na lůžko, pokud nemají urostomii. Samostatné cévkování se neobejde bez svlékání a oblékání dolní poloviny těla, tréninku posouvání pánve na vozíku, výměny inkontinenčních pomůcek a bez dalších pomůcek – pomůcky pro úchop a zavedení cévky (ergohand, kleštičky), zrcátka pro ženy, držáky stažených kalhot, pomůcky pro držení roztažených dolních končetin, bažant a další individuální vychytávky. Tetraplegici preferují pro samostatné cévkování hydrofilní katétry, které jsou již potažené gelem a funkční schopnosti rukou jsou dostačující pro zavedení pouze tohoto typu katétru. Tetraplegik se postupně učí strategiím autokatetrizace v různých situacích – vleže, vsedě na vozíku, v autě, při sportu, atp.

Zdroj:
FALTÝNKOVÁ Zdeňka. Vše okolo tetraplegie. Praha: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, 2012, s. 31. ISBN 978-80-260-5098-8. Dostupné také ZDE

Více se dozvíte:
KŘÍŽ Jiří. Poranění míchy: příčiny, důsledky, organizace péče. Praha: Galén, 2019. ISBN 9788074924248.

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.