Míšní šok

Při náhlém přerušení míchy dojde k tzv. spinálnímu šoku. Je to stav, kdy mícha přestane vykonávat svou reflexní činnost, končetiny jsou bezvládné, chybí citlivost pro dotyk, teplo, chlad, bolest, postižený nevnímá, v jaké poloze má končetiny, je porušena reflexní činnost močového měchýře, výrazně zpomalena činnost střev, kůže je náchylná k otlakům a ke vzniku proleženin. Tento stav trvá okolo 4 – 8 týdnů. Postupně se vrací reflexní činnost míchy, zvýší se v případě tetraplegie svalový tonus, objeví se ve větší či menší míře spasticita i nečekané spasmy (mimovolní křeče) končetin, mnohdy i trupu, mající vliv na dýchání i stabilitu těla.

Ve většině případů dochází k útlaku míchy a prognóza se těžko určuje. Obecně lze říci, že pokud se do 3 – 4 měsíců po vzniku poškození míchy neobjeví nějaká aktivní hybnost pod úrovní léze, nelze již očekávat významnou obnovu pohybu. U neúplných míšních poškození naopak může dojít během rehabilitace k výrazným změnám.

Zdroj:
FALTÝNKOVÁ Zdeňka. Vše okolo tetraplegie. Praha: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, 2012, s. 13. ISBN 978-80-260-5098-8. Dostupné také ZDE

Více se dozvíte z:
KŘÍŽ Jiří. Poranění míchy: příčiny, důsledky, organizace péče. Praha: Galén, 2019. ISBN 9788074924248.

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.