Míšní segment

Část míchy, ze které vystupují vlákna jednoho kořene, se nazývá míšní segment a je párový pro pravou a levou polovinu těla. Označuje se velkými písmeny a čísly obdobně jako obratle. Jelikož první kořen odstupuje nad prvním krčním obratlem, má krční mícha 8 míšních segmentů. Podle míšních segmentů je označována výška poškození míchy, která se určuje podle síly takzvaných klíčových svalů (hlavní svaly vykonávající pohyb v určitém kloubu končetin) a poruchy citlivosti, mluvíme o míšní lézi ve výšce např. C6. Jestliže je funkce klíčového svalu oslabena, dává se mezi sousedící segmenty lomítko (C5/6).

Míšní nervy vystupující z pravé strany páteře inervují pravou polovinu těla a ty z levé strany polovinu levou. Míšní segmenty bývají často poškozeny nesouměrně, takže porucha hybnosti i čití bývá rozdílná mezi oběma polovinami těla. Zjednodušeně řečeno, mícha je jakýmsi vodičem pro tok informací z periferie – čidel v kůži, ve svalech, kloubech i vnitřních orgánech – do mozku a opačně pro zpracované informace k výkonným orgánům, kterými jsou svaly a vnitřní orgány. Je také přepojovací stanicí, protože jsou v ní uložena ústředí některých důležitých funkcí (např. močení a sexuální funkce).

Zdroj:
FALTÝNKOVÁ Zdeňka. Vše okolo tetraplegie. Praha: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, 2012, s. 8. ISBN 978-80-260-5098-8. Dostupné také ZDE

Více se dozvíte:
KŘÍŽ Jiří. Poranění míchy: příčiny, důsledky, organizace péče. Praha: Galén, 2019. ISBN 9788074924248.

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.