Komunikační dovednosti

,

Komunikace je sdílení a předávání informací mezi lidmi a má formu verbální – mluvená řeč, a formu neverbální – gestikulace, postoj těla, výraz tváře (mimika), pohledy očí, tělesný kontakt, zvuk a tón hlasu. Pro každého z nás je běžné si s někým povídat, zazpívat si, zamávat na pozdrav nebo někoho pohladit. Tetraplegik, který může být po úrazu na ventilační podpoře dočasně nebo i dlouhodobě, všechny tyto možnosti komunikace náhle nemá nebo je má jen ve velmi omezené míře. Tetraplegik skupiny 1 (především pentaplegik) může mít zpočátku tedy poruchu verbální i neverbální komunikace, ostatní skupiny tetraplegiků mají vždy větší či menší poruchu neverbální komunikace.

V dnešní době existuje spousta technických a komunikačních pomůcek a prostředků, kterými lze poruchu verbální komunikace řešit.

Skupina 1 – zachované schopnosti: pohyby hlavy, očí, ramen, mimika, slovní projev „mluvící“ kanyla, psaní na PC pomocí úst nebo hlasu – pomůcky: upravené pracovní místo, ústní tyčka doteková, integrovaná myš (např. QuadJoy na principu lehkého fouknutí a nasátí vzduchu), PC hardware a software – dotekový monitor, virtuální klávesnice, TrackIR, Smart NAV, VoiceIR, systém 14Control a např. Nova Voice pro přepis mluveného slova do textu psaného do počítače, držáky mobilu, mobilní telefon s HandsFree

Skupina 2 – zachované schopnosti: jako skupina 1 a částečná hybnost paží využitelná k psaní na PC – pomůcky: tyčka s gumovým nástavcem, dlaňová páska, rukavicový návlek, ortéza na zpevnění zápěstí, alternativní myš track ball a někteří mohou potřebovat určitý typ PC hardware a software, nutná asistence při přípravě pomůcek

Skupina 3 a 4 – zachovalé funkční schopnosti dovolují plně využívat horní končetiny, tetraplegik je obvykle schopen si vzít pomůcku na ovládání počítače, někteří jsou schopni ovládat tlačítka například bříškem prstu nebo kloubem ohnutého prstu, pro přípravu práce na PC mohou někteří potřebovat minimální asistenci. Tetraplegici skupin 3 a 4 využívají typ mobilního telefonu (tlačítkový, dotekový) podle individuálních potřeb včetně např. šňůrky na krk pro snadnější úchop. Mnozí píší rukou bez pomůcky, pouze se snadno píšící např. fixou nebo kuličkovým perem.

Zdroj:
FALTÝNKOVÁ Zdeňka. Vše okolo tetraplegie. Praha: Česká asociace paraplegiků – CZEPA, 2012. ISBN 978-80-260-5098-8. Dostupné také ZDE

Více se dozvíte:
KŘÍŽ Jiří. Poranění míchy: příčiny, důsledky, organizace péče. Praha: Galén, 2019. ISBN 9788074924248.

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.