Ejakulace a plodnost muže

Po poškození míchy je pouze 1-3% mužů schopno výronu semene. Tvorba a zrání spermií porušeno není, vázne pouze výbavnost ejakulátu kvůli ztrátě ejakulačního reflexu.

Aby se takto postižení muži mohli stát biologickými otci, je třeba ejakulát vybavit medicínsky. Nejčastěji jsou používány dvě metody, jejichž principem je vybavení reflexní ejakulace prostřednictvím ejakulačního centra v S2-S4 segmentech míchy. Elektroejakulační rektální sondou a vibrostimulací penisu se daří získat spermie od většiny mužů.

Existují i další metody, jak spermie od muže získat. K nejmodernějším patří operační techniky, při kterých se získávají spermie z varlete či nadvarlete (MESA, TESA, TESE). Tato možnost je přijatelná tehdy, pokud se nepodaří získat spermie předchozími dvěma uvedenými způsoby anebo pokud se jedná o azoospermii (v ejakulátu nejsou opakovaně nalezeny žádné spermie), zejména při uzávěru vývodných semenných cest.

U některých mužů dosáhneme pouze ejakulace do močového měchýře (retrográdní ejakulace), u některých smíšené (antegrádní a retrográdní).

Problémem je nález velmi špatné pohyblivosti spermií (astenospermie) při často normálním množství. Příčiny snížené pohyblivosti spočívají v jejich chybějící pravidelné drenáži, v chronické infekci močovo – pohlavní soustavy s opakovanou léčbou antibiotiky, ve zvýšení teploty v šourku při trvalé poloze v sedě, v přítomnosti protilátek proti spermiím, v příměsi moče při kombinované ejakulaci či ejakulaci do močového měchýře, v degenerativních změnách zárodečného epitelu varlat a v chronickém užívání léků, u nichž byl prokázán negativní vliv na spermie (furantoin, sulfasalazin, chlorpromazin, cimetidin, chinin, kortikoidy, atp.)

Uroinfekce jsou základním sužujícím problémem většiny mužů po poškození míchy. Často se opakují a jejich důsledkem je tvorba protilátek proti spermiím vedoucí ke snížené pohyblivosti spermií. Opakované záněty snižují rovněž počet spermií, po léčbě antibiotiky se částečně zlepšují spermiologické parametry – koncentrace spermií a jejich pohyblivost.

Zvýšená teplota v šourku až o 0,9 °C při poloze vsedě vede ke snížené pohyblivosti spermií. Z režimových opatření jsou doporučovány chladné koupele šourku s následným zlepšením pohyblivosti spermií po tříměsíčním používání. Vhodné jsou denní polohy vestoje v dlahách.

Kontaminace ejakulátu močí během ejakulace do močového měchýře či kombinované ejakulaci aktuálně omezuje pohyblivost spermií. Proto je prováděna alkalizace moče (zvýšení pH) před odběrem spermií. Ve dvoutýdenních intervalech je vybavován ejakulát použitím některé z metod arteficiální ejakulace. Vhodným výběrem metody asistované reprodukce formou mimotělního oplození; IVF – fertilizace in vitro a ICSI – intracytoplasmatická injekce spermie zvyšujeme šanci na oplození.

Nebyl prokázán vliv délky stázy semene od poslední ejakulace na kvalitu spermií, rovněž nebyl prokázán vliv výšky poranění a věk muže.

Zdroj:
ŠRÁMKOVÁ Taťána. Poranění míchy pohledem sexuologa. Praha: Svaz paraplegiků, 1998. ISBN 80-239-1454-5. Dostupné také ZDE

Více se dozvíte:
KŘÍŽ Jiří. Poranění míchy: příčiny, důsledky, organizace péče. Praha: Galén, 2019. ISBN 9788074924248.

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.