Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a jízda po dálnici v roce 2021

Jízda po dálnici bez nutnosti zakoupení dálniční známky není vázána na kombinaci průkazu ZTP nebo ZTP/P a parkovacího průkazu pro OZP, nýbrž pouze na průkaz ZTP (s výjimkou sluchově postižených) nebo ZTP/P. Parkovací průkaz pro OZP umístěný viditelně za čelním sklem slouží jako určité znamení pro příslušníky Policie ČR či Celní správy, že ve vozidle jede držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P a dálniční známku skutečně mít nemusí.

Od 1. ledna 2021 je ze zákona také vypuštěna výjimka, kvůli které nemohli dálnice bezplatně využívat držitelé průkazu ZTP se sluchovým postižením.
Pro rok 2021 tedy platí, že dálnice na území České republiky mohou bezplatně využívat všichni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Registrační značku vozidla, kterým bude držitel/ka průkazu ZTP nebo ZTP/P přepravován/a, není nikde nezbytné registrovat1. Provozovatelem automobilu musí být držitel tohoto průkazu, příp. osoba jemu blízká. Parkovací průkaz pro OZP umístěný viditelně za čelním sklem snižuje pravděpodobnost zbytečné kontroly ze strany Policie ČR nebo Celní správy.

Uvedené informace jsou platné pro rok 2021. O tom, zda a případně jak budou vozidla přepravující držitele průkazu ZTP a ZTP/P registrována v roce 2022 a dále, se zatím stále jedná. Jakmile bude řešení známo, budeme vás o tom samozřejmě informovat.

(1) Informace, že vozidlo není nutné nikde registrovat, je dostupná zde: www.edalnice.cz/osvobozeni/#deal.

Kontakt

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Netroufalky 787/3
625 00 Brno
T: +420 733 589 567
E: info@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Přihlášení k odběru Zpravodaje

© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.