Anejakulace – neschopnost ejakulace

Schopnost ejakulace je zachována jen u 1 – 3 % postižených mužů.

To, že je muž schopen dosáhnout erekce (nebo pokud k navození erekce používá injekce do topořivých těles), není schopen dosáhnout ejakulace.

U zdravých mužů je ejakulace reflexní děj, který nastane při dostatečném podráždění míšního centra ejakulace. Míšní centrum ejakulace je v segmentu Th12 – L1. Nervové podráždění jde z vnitřních a vnějších pohlavních orgánů prostřednictvím nervových vláken nn. pelvici a n. pudendus do míšního centra ejakulace. Odtud vychází eferentní sympatická nervová vlákna, která procházejí přes paravertebrální sympatická ganglia, nervový plexus (pl. hypogastricus supeior) a hypogastrické nervy, které končí jako pregangliová vlákna v prostatě, semenných váčcích a chámovodu.

Odstupující krátká postgangliová vlákna inervují hladkou svalovinu prostaty, semenných váčků, chámovodů a hladkou svalovinu močového měchýře. Jsou zodpovědná za koordinovanou emisi jednotlivých složek semene a za uzávěr hrdla močového měchýře. Vlákna, která inervují příčně pruhované svaly podílející se na expulzi semene, odstupují z míšních segmentů S2 – S4 a probíhají k pudendálnímu nervu.

Celý proces řídí mozková centra, nacházející se pravděpodobně v hypotalamu.

Z důvodu porušení míchy nedochází ke stahům hladké svaloviny chámovodu, semenných váčků, prostaty a příčně pruhované svaloviny svalového dna pánevního. U mužů s transverzální míšní lézí vázne emise i expulze semene. U arteficiální ejakulaci často dochází k tzv. retrográdní ejakulaci (=ejakulaci do močového měchýře). Jejím důvodem je otevřené hrdlo močového měchýře při expulzi semene.

Zdroj:
ŠRÁMKOVÁ Taťána. Poranění míchy pohledem sexuologa. Praha: Svaz paraplegiků, 1998. ISBN 80-239-1454-5. Dostupné také ZDE

Více se dozvíte:
KŘÍŽ Jiří. Poranění míchy: příčiny, důsledky, organizace péče. Praha: Galén, 2019. ISBN 9788074924248.

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.