Aktuální změny v daňovém zvýhodnění

Od ledna 2021 se daň počítá z hrubé mzdy. Čistá mzda se tedy díky tomu zvýší o stokoruny až tisíce. Zásadní daňová změna navíc přináší vyšší slevu na poplatníka, a to o tři tisíce korun ročně. Lidé si tak v roce 2021 budou moci odečíst z daní 27 840 korun ročně.

Sněmovna také ve vládním daňovém balíčku schválila zavedení stravenkového paušálu, který má být alternativou k dosavadním stravenkám.

Kromě základní slevy na poplatníka a na invaliditu můžete použít i další daňové slevy, na které máte nárok: na děti, na manžela/manželku, na studenta, tzv. školkovné, a pro držitele průkazu ZTP/P. Nárok na tyto daňové slevy je vždy nutné prokázat – např. potvrzením o výplatě invalidního důchodu, potvrzením o studiu apod..

Pro připomenutí uvádím, že daňová sleva na invaliditu pro první a druhý stupeň invalidního důchodu nadále činí 2 520 Kč za rok, tj. 210 Kč měsíčně, a pro třetí stupeň invalidního důchodu sleva činí 5 040 Kč za rok, tj. 420 Kč měsíčně. Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P je 16 140 Kč za rok.

V případě samostatné výdělečné činnosti (OSVČ) při pobírání invalidního důchodu platí, že invalidní důchodci mohou pracovat a podnikat bez omezení, limitováni jsou jen svým zdravotním stavem. Na daně z příjmů je možné vždy uplatnit daňové slevy, včetně na invaliditu. Zdravotní pojištění je placeno vždy ze skutečných příjmů a skutečného vyměřovacího základu, není nutné dodržet minimální povinné zálohy, sociální pojištění je také placeno ze skutečně dosažených příjmů, a to navíc až po překročení určitého limitu (rozhodná částka pro vedlejší OSVČ pro rok 2021 je 85 059 Kč).

Zdroj: inhed.cz, pohoda.cz

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.