Informační portál

Propojení přídavných pohonů s vozíkem

Na stránkách ParaCENTRA Fenix jsme již vícekrát zmiňovali přídavné pohony dodávané společností CanoCar. V jednom z článků jsme i hlouběji rozebírali dělení přídavných pohonů z pohledu výkonu, veli…

Přídavné pohony

Přídavným pohonům se věnuje společnost CanoCar, tak si s nimi nyní projdeme, co se vše v tomto segmentu rozlišuje a jaká řešení má klient zvažovat. Zmíníme i konkrétní modely pohonů KLAXON, které …

Správné kotvení invalidního vozíku v autě

Zákazníci CanoCar vědí, že se věnujeme úpravám aut pro vozíčkáře už dlouhou řadu let. Opravdová mobilita ale není o šroubech a železe, je to o radosti z jízdy a také o bezpečných návratech. I z to…

Bazální posturální programy (koncept Jarmily Čápové)

Koncept vychází z neurofyziologických poznatků a ze zákonitostí raného psychomotorického vývoje dítěte, tedy z procesu postupného vývoje lidského vzpřimování. Koncept si v motorických projevech dí…

Respirační techniky

Míra postižení respiračních funkcí u spinálních pacientů je závislá na neurologické úrovni míšní léze a na jejím rozsahu. Dechovými komplikacemi jsou nejvíce ohroženi lidé s kompletní míšní lézí v…

Přiznání invalidity a nutnost ukončit pracovní neschopnost

Přiznání invalidity a invalidního důchodu velmi často předchází déle trvající (několikaměsíční, případně i roční) pracovní neschopnost. Stále na „neschopence“ je nezřídka žadatel o invalidní důcho…

Změna výše invalidního důchodu z důvodu změny zdravotního stavu

Zdravotní stav člověka obvykle není neměnný – zdravotní potíže se mohou zhoršovat, nebo naopak u nich může docházet ke zmírnění, zlepšení. To platí i pro lidi, kteří byli uznáni invalidními v I., …

Konopí: základní rozdělení a účinky

Dozvíte se například, jaký je rozdíl mezi THC a CBD, jaké má konopí pozitivní účinky a jak je to s pěstováním a zákonem. V závěru se pak krátce zastavíme u CBD produktů, které lze zakoupit v ČR. …

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a jízda po dálnici v roce 2021

Jízda po dálnici bez nutnosti zakoupení dálniční známky není vázána na kombinaci průkazu ZTP nebo ZTP/P a parkovacího průkazu pro OZP, nýbrž pouze na průkaz ZTP (s výjimkou sluchově postižených) n…

Aktuální změny v daňovém zvýhodnění

Od ledna 2021 se daň počítá z hrubé mzdy. Čistá mzda se tedy díky tomu zvýší o stokoruny až tisíce. Zásadní daňová změna navíc přináší vyšší slevu na poplatníka, a to o tři tisíce korun ročně. Lid…

Posudek o invaliditě s platností na dobu určitou

O tom, který stupeň invalidity člověku náleží, rozhoduje posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Ten kromě poklesu pracovní schopnosti do posudku uvádí také informaci o době pl…

Fiat Dobló Handi Transport

Auto pro přepravu vozíčkáře bez nutnosti přesedání z vozíku Společnost CanoCar, s.r.o. právě přichází s další novinkou v oblasti přepravy vozíčkářů. Nově nabízí prosklený pětimístný vůz Fiat Do…

Úpravy ovládání automobilu (CanoCar)

Proč upravovat ovládání auta Jen málokterý zdravotně postižený může bezpečně ovládat standardní auto bez úprav. Zde je potřeba si uvědomit, že ty úkony, co zvládne zdravý řidič čtyřmi končetina…

Přídavné pohony Klaxon

Proč doplnit mechanický vozík o pohon? Mnohaletý pohon invalidního vozíku pouze pomocí vlastních sil vozíčkáře je často příčinou bolesti ramen. Lidé na vozíku tak mají často pocit, že všechna t…

Neurorehabilitace senzomotorických funkcí po poranění míchy

Neurorehabilitace je základní terapeutický přístup k pa cientům po míšním poranění. Intenzivní stimulace centrálního nervového systému má za cíl maximální neurologické zlepšení. Nezávisle na neuro…

Oblečení pro vozíčkáře

FZWEAR Spolek Martina Zacha, Družstevní 1292, Vrchlabí 54301 IČ: 01736183web: www.fzwear.cze-mail: info@fzwear.cztel.: +420 737 916 179 Oblečení pro vozíčkáře má speciálně navržený střih tak…

Odborná literatura, publikace, články

On-line publikace Cesta k nezávislosti po poškození míchy. FALTÝNKOVÁ Zdeňka, Jiří KŘÍŽ a Alena KÁBRTOVÁ. Praha: Svaz paraplegiků, 2004. Dostupné také ZDE Desatero moudrého vozíčkáře: průvod…

Žena po poškození míchy

Úrazy míchy se u žen vyskytují mnohem méně často, uvádí se cca v poměru 1:7 vůči mužům. Jelikož je menstruace řízena hormonálně, je její průběh zachován. Pouze ihned po poškození míchy může být…

Zdravé stravování

Poškození míchy vede vždy k určitému pohybovému omezení a v důsledku sníženého počtu aktivně pracujících svalů dochází ke snížení energetického výdeje, na které bylo tělo zvyklé. Pokud si chce člo…

Používání mechanického vozíku a propulzní vzor

Používat správně mechanický vozík a co nejméně se při tom namáhat není snadné a vyžaduje to trénink. Základem efektivního využívání funkční kapacity horních končetin tetraplegika je správně vybran…

Pravidelná pohybová aktivita

Všichni víme, jak je pohyb důležitý pro udržení dobrého zdraví, fyzické kondice, pro pocity svěžesti i dobré nálady. Člověk s důsledky poškození míchy, kterými jsou především pohyb prostřednictvím…

Šlachové transfery

Šlachové transfery poskytují náhradní motorickou funkci ochrnutým svalům. Přenos šlachy aktivního svalu na sval ochrnutý může tetraplegikovi zlepšit aktivní funkci celé horní končetiny, a tím zlep…

Tetraplegie

Podle výšky poškozeného míšního segmentu a následné poruchy funkce trupových svalů a aktivního pohybu končetin (podle zachované inervace klíčových svalů, které provádějí pohyb v určitém kloubu hor…

Vegetativní kolapsy

U tetraplegiků dochází vlivem poškození vegetativních nervů (sympatikus a parasympatikus) ke zvýšení průsvitu cév a k nedostatečné cirkulaci krve v ochrnutých částech těla. Mluvíme o ortostatické …

Nácvik autokatetrizace (cévkování) u tetraplegiků

Pro tetraplegiky skupin 3 a 4 je nelehké, avšak zásadní naučit se samostatně cévkovat, i když jsou zpočátku skeptičtí kvůli velkému pohybovému omezení horních končetin. Autokatetrizace znamená jak…

Míšní šok

Při náhlém přerušení míchy dojde k tzv. spinálnímu šoku. Je to stav, kdy mícha přestane vykonávat svou reflexní činnost, končetiny jsou bezvládné, chybí citlivost pro dotyk, teplo, chlad, bolest, …

Míšní segment

Část míchy, ze které vystupují vlákna jednoho kořene, se nazývá míšní segment a je párový pro pravou a levou polovinu těla. Označuje se velkými písmeny a čísly obdobně jako obratle. Jelikož první …

Komunikační dovednosti

Komunikace je sdílení a předávání informací mezi lidmi a má formu verbální – mluvená řeč, a formu neverbální – gestikulace, postoj těla, výraz tváře (mimika), pohledy očí, tělesný kontakt, zvuk a …

Funkční ruka tetraplegika

Horní končetiny u tetraplegiků zaznamenávají vždy určitý funkční deficit v závislosti na výšce a rozsahu míšní léze. Avšak v průběhu jednotlivých období po vzniku poškození míchy se může rozsah mo…

Porucha funkce ztopoření – erektilní dysfunkce

Existují dva druhy podnětů – psychogenní a reflexní, které iniciují vznik reakcí, jejichž výsledkem je ztopoření (erekce). Psychogenní podněty Všechny druhy stimulů, které vnímá svými smysly…

Ejakulace a plodnost muže

Po poškození míchy je pouze 1-3% mužů schopno výronu semene. Tvorba a zrání spermií porušeno není, vázne pouze výbavnost ejakulátu kvůli ztrátě ejakulačního reflexu. Aby se takto postižení muži…

Bezbariérovost

Člověk, který je z důvodu poškození míchy nucen ke svému pohybu využívat vozík, ať je to pouze část dne, nebo je trvalým uživatelem mechanického či elektrického vozíku, potřebuje pro pohodlný a vo…

Anejakulace – neschopnost ejakulace

Schopnost ejakulace je zachována jen u 1 – 3 % postižených mužů. To, že je muž schopen dosáhnout erekce (nebo pokud k navození erekce používá injekce do topořivých těles), není schopen dosáhnou…

Autoškoly pro hendikepované

Autoškola PemlPražská 12535 01 Přeloučtel.: 602 368 877, 774 229 345, 775 368 888, 466 953 333web: www.autoskola.peml.cze-mail: autoskola@peml.cz JM autoškola – Martin TibenskýSukova 2Brnotel.:…

Spinální jednotky

Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol Spinální jednotka je oddělení zaměřené na zajištění komplexní léčebné, rehabilitační a ošetřovatelské p…

Rehabilitační zařízení

Rehabilitační ústav KladrubyKladruby 30257 62 Kladruby u Vlašimitel.: 317 881 111www.rehabilitace.czOdborný léčebný ústav určený k poskytování ústavní celodenní komplexní rehabilitační léčby klien…

Sexuální pomůcky v domácnosti vozíčkáře

Člověk, který se vlivem poškození míchy dostane na vozík, je stejně plnohodnotným sexuálním partnerem, jako kdokoli jiný. Aby mohl uspokojovat svoje základní potřeby, tedy i potřebu sexuální, je d…

Vyprazdňování stolice

K vyprazdňování stolice je potřeba zaběhlý systém. Někteří klienti potřebují na stolici každý den. Většina klientů chodí na stolici obden. Bez ohledu na to, jestli chodí denně nebo obden, měl by p…

Vyprazdňování moče

Rozhodujícím faktorem pro způsob drenáže močového měchýře je urodynamické vyšetření, které určí aktuální řešení nejméně zatěžující močové cesty. Způsoby vyprazdňování močového měchýře jsou: …

Střevo

Po poranění míchy dochází k poruše inervace střeva a zpočátku je důsledkem hromadění stolice ve střevě a zácpa. Proto se používají tzv. vysoké nálevy 500 – 1500 ml 37° C teplé vody k vyprazdňování…

Spasticita

Po odeznění spinálního šoku se u tetraplegiků projevuje v ochrnutých částech těla ve větší či menší míře spasticita. Jedná se o zvýšení svalového napětí a šlachových reflexů, objevují se mimovolní…

Porucha termoregulace

Při poranění míchy v oblasti krční a horní hrudní páteře dochází k poruše aference z kožních receptorů do hypotalamu s následnou neschopností regulovat vazokonstrikci, vazodilataci a pocení. To ve…

Polohování a prevence dekubitů

Polohování znamená systematicky a pravidelně měnit polohu klienta na lůžku v určitých časových intervalech, které se řídí jeho aktuálním stavem. Polohování provádíme: jako prevenci vzniku dekub…

Dekubity

Rozhodující roli pro vznik dekubitů hraje ztráta nejen volní hybnosti, ale i schopnosti cítit tlak, bolest, teplo, chlad, polohu ochrnutých končetin, kdy právě informace z receptorů v kůži, ve sva…

Močový měchýř

Močový měchýř je inervován vegetativními vlákny, která probíhají z mozku do míchy a končí v míšním centru pro močení ve výši segmentů S2 – S4 (to je v oblasti obratlů Th 12 – L1). Odtud vedou dalš…

Autonomní dysreflexie

Autonomní dysreflexie (AD) je život ohrožující akutní stav a objevuje se při poškození míchy po fázi spinálního šoku, když se navracejí reflexy. Může se vyskytnout i kdykoli v průběhu života tetra…

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 00 Brno

T: +420 774 331 886
E: vocka@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.