Skip to main content

Spinální jednotky

Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol Spinální jednotka je oddělení zaměřené na zajištění komplexní léčebné, rehabilitační a ošetřovatelské péče o pacienty s míšní lézí. Ta vzniká nejčastěji v...

Pokračovat ve čtení